Nieuws

Toffe medewerk(st)er gezocht

Gepubliceerd op 14/10/2016

EFIBO Accountants & Belastingconsulenten, bestaande uit een jong, dynamisch en polyvalent team, is op zoek naar een gemotiveerde collega voor haar vestiging gelegen ten zuiden van Antwerpen. Onze boekhoudkundige en fiscale activiteiten richten zich hoofdzakelijk op zelfstandigen,  kmo’s en vrije beroepen.

Je krijgt de verantwoordelijkheid over je eigen dossiers en klanten die je met raad en daad zal bijstaan op het vlak van accountancy en fiscaliteit. Het kantoor staat bekend voor zijn kwalitatieve aanpak, dus vinden wij het belangrijk dat jij dit ook uitstraalt in jouw contact met de klanten.

Stuur

Lees meer

Werken in onroerende staat aan 6% : strengere voorwaarden

Gepubliceerd op 03/12/2015

Werken in onroerende staat aan woningen genieten onder bepaalde voorwaarden van een verlaagd BTW-tarief van 6%.
De ministerraad heeft een akkoord bereikt betreffende de wijziging van deze voorwaarden.
Vanaf 2016 zou de woning minstens 10 jaar oud moeten zijn (momenteel 5 jaar).
Indien de werkzaamheden onderworpen zijn aan een stedenbouwkundige vergunningsplicht of meldingsplicht waarvoor de aanvraag of melding is gedaan uiterlijk 31 december 2015 en waarbij de factuur uiterlijk op 31 december 2017 wordt uitgereikt, kunnen de huidige voorwaarden van toepassing blijven en dus ook de termijn van 5 jaar.
Deze overgangsregeling zou gelden voor werkzaamheden… Lees meer

Nieuwe aanwervingen worden aangemoedigd

Gepubliceerd op 12/11/2015

De Ministerraad heeft het ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd waardoor voor zelfstandigen en KMO’s de werkgeversbijdragen worden afgeschaft voor de eerste aanwervingen en de verminderingen verhogen voor de volgende aanwervingen.

Het voorstel zal in werking treden op 1 januari 2016.

Vanaf 2016 en tot eind 2020 zullen alle werkgevers die een eerste werknemer aanwerven een levenslange vrijstelling genieten van sociale werkgeversbijdragen  op deze eerste werknemer.

Bovendien worden de huidige voordelen die betrekking hadden op de 1ste, 2de, 3de, 4de en  5de aanwerving respectievelijk verschoven naar de 2de, 3de, 4de, 5de en 6de aanwerving. De Regering creëert dus nieuwe voordelen voor… Lees meer