De Ministerraad heeft het ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd waardoor voor zelfstandigen en KMO’s de werkgeversbijdragen worden afgeschaft voor de eerste aanwervingen en de verminderingen verhogen voor de volgende aanwervingen.

Het voorstel zal in werking treden op 1 januari 2016.

Vanaf 2016 en tot eind 2020 zullen alle werkgevers die een eerste werknemer aanwerven een levenslange vrijstelling genieten van sociale werkgeversbijdragen  op deze eerste werknemer.

Bovendien worden de huidige voordelen die betrekking hadden op de 1ste, 2de, 3de, 4de en  5de aanwerving respectievelijk verschoven naar de 2de, 3de, 4de, 5de en 6de aanwerving. De Regering creëert dus nieuwe voordelen voor de eerste werknemers tot de 6de werknemer om de groei en vooral de jobcreatie aan te wakkeren.

Het gaat om maatregelen die besloten werden in het kader van de taxshift.

Er zullen garanties worden ingebouwd om sociale engineering en misbruiken te vermijden. Daarom legt de RSZ momenteel de laatste hand aan de instructies aan de werkgevers die de toepassingsvoorwaarden zullen preciseren.