Archive: dec 2015

Werken in onroerende staat aan 6% : strengere voorwaarden

Gepubliceerd op 03/12/2015

Werken in onroerende staat aan woningen genieten onder bepaalde voorwaarden van een verlaagd BTW-tarief van 6%.
De ministerraad heeft een akkoord bereikt betreffende de wijziging van deze voorwaarden.
Vanaf 2016 zou de woning minstens 10 jaar oud moeten zijn (momenteel 5 jaar).
Indien de werkzaamheden onderworpen zijn aan een stedenbouwkundige vergunningsplicht of meldingsplicht waarvoor de aanvraag of melding is gedaan uiterlijk 31 december 2015 en waarbij de factuur uiterlijk op 31 december 2017 wordt uitgereikt, kunnen de huidige voorwaarden van toepassing blijven en dus ook de termijn van 5 jaar.
Deze overgangsregeling zou gelden voor werkzaamheden… Lees meer