Nieuws

Nieuwe aanwervingen worden aangemoedigd

Gepubliceerd op 12/11/2015

De Ministerraad heeft het ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd waardoor voor zelfstandigen en KMO’s de werkgeversbijdragen worden afgeschaft voor de eerste aanwervingen en de verminderingen verhogen voor de volgende aanwervingen.

Het voorstel zal in werking treden op 1 januari 2016.

Vanaf 2016 en tot eind 2020 zullen alle werkgevers die een eerste werknemer aanwerven een levenslange vrijstelling genieten van sociale werkgeversbijdragen  op deze eerste werknemer.

Bovendien worden de huidige voordelen die betrekking hadden op de 1ste, 2de, 3de, 4de en  5de aanwerving respectievelijk verschoven naar de 2de, 3de, 4de, 5de en 6de aanwerving. De Regering creëert dus nieuwe voordelen voor… Lees meer